INSTRUCTIONS

Step 1

Click Here - Process flow for NEET UG - 2023
NEET UG - 2023 साठी प्रक्रिया प्रवाह

Step 2

Applicant should have a valid Email Id.
अर्जदाराकडे वैध ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे.

Step 3

Before filling Online Application Form Download INFORMATION BROCHURE and read the same carefully. Candidates ascertain the eligibility before filling application form and paying fees.
ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी माहिती पुस्तिका डाउनलोड करा आणि ते काळजीपूर्वक वाचा. उमेदवार अर्ज भरण्यापूर्वी आणि फी भरण्यापूर्वी पात्रता तपासतात.

Step 4

Candidate should note the password given by Him/Her and keep in safe custody. It is necessary for further login. Safe custody of the password is the responsibility of candidate.
उमेदवाराने त्याने/तिने दिलेला पासवर्ड लक्षात ठेवा आणि सुरक्षित कोठडीत ठेवा. पुढील लॉगिनसाठी हे आवश्यक आहे. पासवर्ड सुरक्षित ठेवणे ही उमेदवाराची जबाबदारी आहे.

Step 5

Please note that if a candidate commits any mistake in filling the online Application Form, it cannot be corrected by this office. The Office will take no responsibility of any kind for such forms.
कृपया लक्षात घ्या की उमेदवाराने ऑनलाइन अर्ज भरताना काही चूक केली असेल तर ती या कार्यालयाद्वारे दुरुस्त करता येणार नाही. कार्यालय अशा फॉर्मसाठी कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी घेणार नाही.

Step 6

The Applicant must possess the required criteria and education qualification as mentioned in the Information Brochure
माहिती पुस्तिकेत नमूद केल्यानुसार अर्जदाराकडे आवश्यक निकष आणि शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.

Step 7

Applicant email id and mobile number will be used for further correspondence.
पुढील पत्रव्यवहारासाठी अर्जदाराचा ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक वापरला जाईल.

Step 8

After reading above instructions to fill Online Application Form, the Applicant has to click Next button to display Online Application Form.
ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी वरील सूचना वाचल्यानंतर, अर्जदाराने ऑनलाइन अर्ज प्रदर्शित करण्यासाठी पुढील बटणावर क्लिक करावे लागेल.

Step 9

Candidate should Login with Application No. (User Name) and his/her Unique Password and verify the correctness of entries made in application form. There is provision to make changes in the Application Form before confirmation. There is no provision to make changes in the application form after confirmation. Candidate can pay registration fee online via Credit card / Debit Card or Internet banking. Online payment should be done till last date stated in the Notice.
उमेदवाराने अर्ज क्रमांक (वापरकर्ता नाव) आणि त्याच्या/तिच्या युनिक पासवर्डसह लॉग इन करावे आणि अर्जामध्ये केलेल्या नोंदींची शुद्धता पडताळावी. पुष्टीकरणापूर्वी अर्जामध्ये बदल करण्याची तरतूद आहे. खात्री केल्यानंतर अर्जामध्ये बदल करण्याची तरतूद नाही. उमेदवार क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाइन नोंदणी शुल्क भरू शकतो. नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या शेवटच्या तारखेपर्यंत ऑनलाइन पेमेंट केले पाहिजे.

Step 10

Candidate has to make Payment through Online Payment Gateway.
उमेदवाराला ऑनलाइन पेमेंट गेटवेद्वारे पेमेंट करावे लागेल.

Step 11

Please note that candidate must upload Scanned Copy of Required Documents after Payment status Successful. Instructions For the Image Upload are As follows.
कृपया लक्षात घ्या की पेमेंट स्थिती यशस्वी झाल्यानंतर उमेदवाराने आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे. इमेज अपलोड करण्याच्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.

  • Size of document must be less than 300 kb दस्तऐवजाचा आकार 300 kb पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
  • Document must be in .pdf Format. दस्तऐवज .pdf स्वरूपात असणे आवश्यक आहे

Step 12

Applicant need not send copy of application form or any document to this office. However candidate may take print out application form for His/Her subsequent use / record.
अर्जदाराला अर्जाची प्रत किंवा कोणतेही कागदपत्र या कार्यालयात पाठविण्याची गरज नाही. तथापि उमेदवार त्याच्या/तिच्या नंतरच्या वापरासाठी/ रेकॉर्डसाठी अर्जाचा प्रिंट आउट घेऊ शकतो.

Step 13

No proxy will be allowed at the time of physical document verification. All Rights Reserved to Competent Authority.
प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी कोणत्याही प्रॉक्सीला परवानगी दिली जाणार नाही. सर्व अधिकार सक्षम प्राधिकरणाकडे राखीव आहेत.

Step 14

For any queries Please contact http://cetcell.mahacet.org/
.